Tech Story - Teknologian ja ohjelmistojen lataus

JSONBuddy 6.3

Kuvaus JSONBuddy on mielenkiintoinen ja erittäin hyödyllinen työkalu JSON-tiedostojen luomiseen, muokkaamiseen ja vianetsintään. Ohjelmoijat käyttävät yleensä tätä tietomuotoa. Tämä muoto, kuten XML, säilyttää…