Техничка приказна - Преземање технологија и софтвер

Camtasia 2022.0.2 Build 38524 Win/macOS

Опис Користејќи го софтверот Camtasia Studio, можете да го снимате и снимате вашиот екран. Овој софтвер има способност да детектира движења на екранот и извршени дејства. Користејќи го Camtasia Studio, можете да направите професионални…

JSONBuddy 6.3

Опис JSONBuddy е интересна и многу корисна алатка за креирање, уредување и решавање проблеми JSON-датотеки. Овој формат на информации обично го користат програмерите. Овој формат, како и XML, одржува…

Udemy – Суштинско значење за конкурентно програмирање, мастер алгоритми 2022 година

Опис Competitive Programming Essentials, Master Algorithms е курс за обука за подготовка за конкурентни натпревари за програмирање објавени од Udemy Academy. Конкурентното програмирање е еден вид ментален натпревар во кој…

Udemy – Целосниот курс за Python/PostgreSQL 2.0 2022 година

Опис Комплетниот курс за Python/PostgreSQL 2.0 е обука за систем за управување со база на податоци PostgreSQL за градење и користење на бази на податоци во апликации базирани на Python. Python и PostgreSQL се две барани вештини во светот. На…