Historia techniczna — pobieranie technologii i oprogramowania